Gedragscode Natuur inclusief Renoveren

De Gedragscode Natuurinclusief Renoveren mag worden toegepast bij NOM keur projecten. Door te werken met deze gedragscode wordt er vrijstelling verkregen van de verboden uit de Wet Natuurbescherming. De procedure rondom flora en fauna wordt daardoor eenvoudiger, sneller en voorspelbaarder.

Om met de gedragscode te mogen werken dient een aanbieder NOM keur op Propositie behaald te hebben. En andersom geldt ook: je krijgt pas NOM keur als je aantoont dat je aan de eisen van de gedragscode voldoet.

De werkwijze uit de gedragscode is gebaseerd op overcompensatie. Dit betekent dat er – onafhankelijk van aanwezigheid van beschermde soorten – nestvoorzieningen (voor de huismus, gierzwaluw en vleermuis) worden opgenomen in de NOM renovaties. Door er vanuit te gaan dat soorten altijd aanwezig zijn (of kunnen zijn) en deze nestplaatsen standaard te compenseren, kan het ecologisch vooronderzoek geringer zijn vergelijking met de reguliere ontheffingsprocedure.

Download de gedragscode hier

Planning

Zoals hierboven staat omschreven kan een aanbieder pas gebruik maken van de gedragscode als zij in bezit is van NOM keur (minimaal de eerste fase, Propositie, volledig afgerond). Dit betekent dat de aanbieder van een NOM-propositie ruim voor aanvang van het renovatieproject bewijsmateriaal moet aanleveren bij de NOM keur beoordelingscommissie, zodat de keuring op Propositie afgerond is voor aanvang van het project. Door middel van technische detailtekeningen (inclusief specificaties) wordt aangetoond dat in het NOM concept gebruik wordt gemaakt van goedgekeurde voorzieningen, zoals opgenomen  in de gedragscode. De aanbiedende partij is uiterlijk in bezit van NOM keur op propositie als de omgevingscheck uitgevoerd wordt en bij de woningen van het desbetreffende NOM project mitigerende maatregelen getroffen worden.

De volgende factsheets zijn goedgekeurd door bevoegde soortenorganisaties. Deze factsheets mogen (zonder aanpassingen) door iedere partij verwerkt worden in hun NOM concept.

Mochten deze oplossingen niet te integreren zijn in uw NOM concept, kunnen nieuwe factsheets ontwikkeld en goedgekeurd worden. De specificaties waaraan de nieuw te ontwikkelen oplossingen aan moeten voldoen zijn in de gedragscode te vinden. Let op, als u als aanbieder af wilt wijken van de nu goedgekeurde nest- en verblijfplaatsvoorzieningen (factsheets) dient u rekening te houden met extra ontwikkeltijd, en het goedkeuringstraject van de daartoe bevoegde soortenorganisaties.

De effecten van de gedragscode natuurinclusief renoveren worden gemonitord. Hiertoe worden voorafgaand aan geselecteerde projecten 0-metingen gedaan, waarna, in de jaren na de renovatie op gezette momenten monitoringsinspanningen worden gedaan. Op basis van deze ingewonnen data wordt het lerend vermogen van de gedragscode versterkt, worden aanpassingen in de code (waar nodig) doorgevoerd, en wordt bijgehouden wat de effecten van de renovaties op de gunstige staat van instandhouding van populaties zijn. Voor verdere informatie kunt u een bericht sturen naar natuurinclusief@nomkeur.nl.

Rapportage nulmonitoring 2018 definitief

Hoewel er (indien er geen aanleiding is voor een bijzondere situatie – zie gedragscode) geen ontheffing op de Wet Natuurbescherming aangevraagd hoeft te worden, bent u als aanbieder wel verplicht bij het bevoegd gezag (provincie) te melden dat er een renovatietraject gestart gaat worden waarin gebruik gemaakt wordt van de gedragscode natuurinclusief renoveren. Deze melding dient tijdig gedaan te worden – nog vóór de woningen dichtgezet worden. Deze melding kan gedaan worden bij de volgende loketten:

Provincies Loketten

Sinds 2 januari 2018 (de ingangsdatum van de gedragscode natuurinclusief renoveren) zijn verschillende renovatie projecten uitgevoerd waarin gebruik gemaakt is van de gedragscode. Hieronder vindt u een overzicht van afgeronde projecten.

Gemeente Locatie Aantal woningen (Verwachte) jaar van renovatie NOM keur houder
Arnhem Presikshaaf 96 2016* Dura Vermeer
Groningen Paddepoel 48 2016* Dura Vermeer
Groningen Paddepoel 120 2017* Dura Vermeer
Amsterdam Wegenersleeswijk 16 2017* Dura Vermeer
Soest Ruysdaellaan 70 2017* BAM Wonen
Goeree-Overflakkee Sommelsdijk 6 2018 TBI Hazenberg
Stadskanaal Maarswold 203 2018 Dura Vermeer
Zoetermeer Palenstein 120 2018 Dura Vermeer
Heerhugowaard Bomenwijk 111 2018 Dura Vermeer
Emmen Emmermeer 48 2018 BAM Wonen
Woerden Gebroeders marisstraat 39 2018 BAM Wonen
Helden Deken Jasperstraat 43 2018 BAM Wonen
Emmen Emmerhout 170 2019 BAM Wonen
Wageningen Nolensstraat 20 2019 Renolution
Nijmegen Meijhorst 132 2019 Dura Vermeer
Gemert Townmajor drekestraat, Pr. Hofstadstraat, Rektorbeverstraat, J. v. Amstelstraat 60 2019/2020 Dura Vermeer
Klazienaveen Meteoor 71 2020 BAM Wonen
Leimuiden Drechtlaan 51 2020 BAM Wonen
Langeraar Halkesstraat 30 2020 BAM Wonen
Gouda Derde Kade, Gregorius Coolstraat, Van Persijnstraat 13 2020 Renolution
Terneuzen Bellamystraat 8 2020 Renolution
Goedereede De Tuinen, Hoofdpoorstraat, Kortewenden 39 2020 Renolution
Ridderkerk Acasiastraat, Tarwestraat, Boekweidstraat 43 2020 Renolution
Utrecht Kwangodreef 110 2020 Dura Vermeer

* deze projecten zijn uitgevoerd onder de experimentele ontheffing, voorafgaand aan de gedragscode natuurinclusief renoveren.

Hoewel er voor NOM nieuwbouw geen dwingende kaders zijn tot het integreren van natuurinclusieve oplossingen, biedt het vele voordelen. Het themablad beschrijft de toegevoegde waarde van natuurinclusief te bouwen voor de bouwer, ontwikkelaar, nieuwe bewoner en natuurlijk de natuur.

Daarnaast bieden sites als Checklist Groen Bouwen verschillende handvatten tot (onder andere) natuur inclusieve nieuwbouw.

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over de gedragscode natuurinclusief renoveren die nog niet beantwoord zijn? Neem dan contact op met floraenfauna@nomkeur.nl.