Afgelopen jaar is door de Ontwikkeltafel Prestatiegericht Bouwen een rekenmethode beschreven om oververhitting te kunnen modelleren en daardoor verminderen. Hier is aandacht aan besteed omdat oververhitting bij zeer goed geïsoleerde woningen een groter risico is dan bij ongeïsoleerde woningen. Deze methode is de ISSO/BSV ATG-methode gaan heten. 

Inmiddels is er ook een methode ontwikkeld die onderdeel wordt van de BENG, namelijk de TOjuli methode in combinatie met de GTO450. De BENG regelgeving geldt alleen voor nieuwbouw, uiteraard kan de methode ook bij renovatie worden toegepast. De voorlopige conclusie uit een vergelijkend onderzoek door Peutz, Nieman en WE Adviseurs laat zien: de GTO450 lijkt iets strenger te zijn dan ATG klasse “goed”. Er zitten daarentegen wel een paar vreemde kanten aan de GTO die openingen bieden voor slechte ontwerpkeuzes en bewust omzeilen van de eisen. De ATG methode lijkt robuuster. Voor renovatie blijven we daarom de ATG-methode aanbevelen. Voor nieuwbouw zijn we in 2020 meer ervaring aan het opdoen over hoe deze twee methoden zich in de praktijk tot elkaar verhouden.

Voor meer informatie: Marten Witkamp