Onderhoud en beheer vraagt aandacht. Zowel bouwers als corporaties vinden het lastig grip te krijgen hoe je onderhoud en beheer afspreekt in het kader van gegarandeerde prestatie(s) zoals bij NOM keur maar ook bij de EnergiePrestatieVergoeding. Hoe kun je dit inzichtelijk en slim aanbieden? Hoe kan je het slim organiseren?

Corporaties vinden het lastig hoe men hier grip op krijgt, hoe je het uitvraagt bij een project en hoe je het uiteindelijk slim organiseert. Daarnaast zijn er aanbieders van onderhoud en integrale concepten die de uitdaging ervaren hoe zij in het kader van prestatiegarantie dit slim en inzichtelijk kunnen aanbieden. In het eerste kwartaal van 2020 is gestart met een marktverkenning naar hoe de vraag en het aanbod van onderhoud en beheer van energieneutrale- en NOM en EPV woningen eruit ziet. De verkenning richt zich op kansen en belemmeringen bij aanbieders en vragers. Daarnaast willen we weten wat er nodig is om onderhoud & beheer van duurzame woningen tot een kwalitatief goed, passend en betaalbaar concept te brengen. En hoe corporaties de onderhouds- en beheer (uit)vraag kunnen stellen en beoordelen. Met een korte enquête over dit onderwerp via social media wordt de markt verder bevraagd. Deze zomer zullen de eerste bevindingen gedeeld worden via de kanalen van Stroomversnelling en NOM keur.

Vul hier de enquête in.

Voor meer informatie: José van der Loop  en Niels Sijpheer