De eis rondom jaarlijks aantoonbaar geproduceerde duurzame warmte in de AmvB is niet gelimiteerd tot ruimteverwarming. De eis omtrent jaarlijks aantoonbaar geproduceerde duurzame warmte beschikbaar voor warmte, gaat over de beschikbaarheid voor de som van warmte voor ruimteverwarming én warm tapwater (gecombineerd). Als het aanbod zich beperkt tot het aandeel ruimteverwarming biedt dit geen garantie voor de afnemer. Het is niet af te leiden of de opgewekte energie door zonnepanelen gebruikt is door een warmtepomp (of andere opwekker) voor ruimteverwarming, door de warmtepomp (of andere opwekker, zoals hulpenergie van zonneboiler) voor warm tapwater, of door overige (hulpenergie zoals ventilatie etc.) en de huishoudelijke apparatuur.

Om jaarlijks aan te kunnen tonen dat er genoeg energie was voor de behoefte aan warmte (som van ruimteverwarming en warm tapwater) en voor elektriciteitsgebruik (voor hulpenergie en huishoudelijke apparaten), volstaat het niet om te werken met een ontwerpwaarde voor de SCOP (seasonal coefficient of performance) van de warmtepomp. Er dient gewerkt te worden met het werkelijk rendement van de warmtepomp in dat jaar. Voor meer informatie lees het Themablad Jaarlijkse EPV Toets.