Nee, de warmtevraag moet eenmalig bepaald worden, tenzij er fysieke aanpassingen hebben plaatsgevonden die de warmtevraag kunnen beïnvloeden. Er moet wel jaarlijks aangetoond worden dat er voldoende warmte voor verwarming en warm tapwater en elektriciteit voor huishoudelijk gebruik en hulpenergie beschikbaar was.