In de EPV-wetgeving wordt niet gesproken over een energiebundel voor ruimteverwarming. Wat betreft een ‘energiebundel voor warmte’ wordt geschreven: “Het betreft hier de netto opgewekte hoeveelheid warmte (thermische energie) voor ruimteverwarming en warm tapwater, dus de output van een installatie die warmte opwekt, over een jaar bezien en bij gemiddelde klimaatomstandigheden. De opwek hoeft niet per se gelijkmatig over een jaar hetzelfde te zijn.” Waarbij het aandeel benodigd voor ruimteverwarming daarbinnen verwijst naar de netto warmtevraag voor ruimteverwarming, welke met zoals beschreven in Themablad Rekenmethodiek, berekend kan worden.