Het kabinet heeft afgelopen jaar een aantal beleidsmaatregelen aangekondigd die een direct effect hebben op de energierekening: salderen wordt afgebouwd. 30 maart j.l. is de langverwachte kamerbrief Afbouw salderingsregeling verstuurd door de minister. De Stroomversnelling heeft onderzocht wat de gevolgen zijn voor NOM woningen waar EPV wordt gevraagd.

Het beleid treft de salderingsregeling en verschillende energiebelastingen. Het huidige voorstel is om tussen 2023 en 2030 het salderingspercentage jaarlijks af te laten nemen. Daarnaast wordt de belasting op energie op drie punten aangepast: a) de energiebelasting op aardgas stijgt, de energiebelasting op elektriciteit daalt, b) de belasting Opslag Duurzame Energie stijgt en c) de heffingskorting voor huishoudens stijgt om te compenseren voor hogere belastingen.

Het verschil in maandelijkse energierekening van een traditionele renovatie en een NOM woning met EPV blijft onder de nieuwe regelingen nagenoeg gelijk. Dit is te verklaren door de sterke stijging van de energiebelasting op aardgas, die treft de NOM woning niet. De energierekening van een NOM woning daalt flink in de eerste jaren van de regeling (met name door de heffingskorting) en stijgt door de afname van de salderingsregeling. Het verhogen van het percentage van de opgewekte elektriciteit dat gebruikt wordt in de woning is een goed middel om de energierekening laag te houden.

Donderdag 9 april organiseert de Stroomversnelling een webinar waar de resultaten worden toegelicht. Schijf je in!