Stroomversnelling heeft het NOM keur uitgebreid met NOM keur in stappen. Dit keurmerk maakt het mogelijk woningen gefaseerd en zonder spijt-investeringen naar Nul op de Meter te brengen. Elke stap draagt gegarandeerd bij aan het vooraf vastgestelde einddoel. Het keurmerk is door Stroomversnelling ontwikkeld en wordt als eerste toegepast op 63 corporatiewoningen in Oostvoorne. VolkerWessels heeft hiermee als eerste in Nederland het NOM keur in stappen behaald en op 28 augustus hiervoor het certificaat ontvangen. 

Het NOM keur in stappen bouwt voort op het in 2017 geïntroduceerde NOM Keur. Volgens Stroomversnelling levert het keurmerk een belangrijke bijdrage aan de transitie van de gebouwde omgeving, omdat het nu mogelijk is om de verduurzaming gefaseerd uit te voeren en de totale investeringskosten over een paar jaar te verspreiden.

Volgens Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, heeft VolkerWessels met de ontwikkeling van het NOM Keur in stappen baanbrekend werk verricht. “VolkerWessels heeft als koploper de weg gebaand, nu dagen we andere bouwers uit om mee te doen. Met dit keurmerk kan de bouwsector woningeigenaren een stappenplan aanbieden, waarbij elke stap gegarandeerd bijdraagt aan het gewenste eindresultaat: fossielvrij wonen. De beste manier om het draagvlak voor de energietransitie te vergroten, is het voorkomen van investeringen waar je later spijt van krijgt.”

Tegenwicht tegen de cowboys in de markt

Marinus den Harder, directeur divisie bouw en vastgoedontwikkeling VolkerWessels, is er trots op dat zijn bedrijf de ontwikkeling van het NOM keur in stappen mogelijk heeft gemaakt. “Wij zagen veel woningcorporaties en woningeigenaren aanhikken tegen de investering die NOM vraagt. Nu kunnen zij de investering gefaseerd doen, maar met de zekerheid dat elke stap effectief bijdraagt aan het einddoel: fossielvrij. Daarmee bieden wij tegenwicht tegen de cowboys in de markt, die deeloplossingen aanbieden die niet op elkaar zijn afgestemd of onvoldoende kwaliteit hebben om het uiteindelijke doel te bereiken. Daardoor moet het dak bijvoorbeeld toch nog weer worden aangepakt om de juiste isolatiewaarde te bereiken, met alle extra kosten van dien. ”

De gefaseerde aanpak biedt volgens Den Harder ook de kans om van nieuwe innovaties te profiteren. “Wij blijven als bouwer bezig om ons concept te verbeteren. We zoeken continu naar manieren om producten industrieel en dus goedkoper te produceren. Eén van onze innovaties is het ‘technisch dak’: een industrieel geproduceerd dak met een hoge isolatiewaarde dat meteen al is voorbereid voor de plaatsing van PV-panelen. Daarmee maken we een grote stap richting verduurzaming.”

Terugrekenen vanuit het einddoel

De kracht van het NOM keur in stappen is dat het einddoel vanaf het begin vaststaat. Van Dijke: “Dat dwingt de bouwer om vanuit het einddoel stap voor stap terug te redeneren. Backcasten noemen we dat. Voor elke stap wordt de vereiste prestatie vastgesteld, die zowel in de conceptfase, als in de uitvoerings- en gebruiksfase wordt gemonitord.”

Het NOM keur in stappen biedt alle betrokkenen volgens hem grote kansen: de bouwsector, woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en particuliere woningeneigenaren. “Bouwers krijgen hiermee de kans om zich te onderscheiden in de markt. Woningcorporatie, VvE’s en woningeigenaren kunnen erop vertrouwen dat een woning in spijtvrije stappen wordt verduurzaamd en dat de beloofde prestatie, zowel van de afzonderlijke deeloplossingen als van het geheel, gegarandeerd wordt geleverd.”

Voorbereid op de toekomst

Het NOM keur in stappen maakt het bovendien mogelijk om meteen met de verduurzaming van woningen te beginnen, ook als nog niet bekend is wat het alternatief voor aardgas in een buurt of wijk wordt. Van Dijke: “Met het NOM keur in stappen bereid je een woning voor op verschillende warmteoplossingen, zoals een laagtemperatuur warmtenet of warmtepomp. Woningeigenaren hoeven dus niet op hun handen te blijven zitten tot ze weten wat het alternatief voor aardgas wordt, maar kunnen direct beginnen om hun woning te verduurzamen. Zodra de vraag naar oplossingen en producten gaat stijgen, wordt het voor bouwers lonend om te investeren in geautomatiseerde productie. Dit betekent dat de producten in kostprijs omlaaggaan en de vraag weer verder zal stijgen. Zo ontstaat een positieve spiraal.”

Factor voor financiering

Het NOM keur in stappen gaat naar zijn verwachting ook een rol spelen in financieringsconstructies. “De financieringsruimte die mensen krijgen om een huis te kopen, zal in toenemende mate worden gekoppeld aan de energetische toestand van een woning. Een woning met een slechte energetische prestatie heeft hogere energiekosten en vereist een hogere investering in verduurzaming. Banken moeten daar vanuit hun zorgplicht rekening mee houden. De woning moet immers betaalbaar blijven voor de eigenaar.” Volgens hem betekent dit dat financiers eisen zullen stellen aan de kwaliteit van verduurzamingsmaatregelen. “Zowel de woningeigenaar als de financier moet zeker weten dat elke investering zinvol is en dat elke maatregel gegarandeerd bijdraagt aan de gewenste eindprestatie. Daar helpt ons keurmerk bij.”